Gif CODE!

MCE5-BVDD-NL3P

Thời gian sự kiện: Từ ngày Open đến khi 24h ngày 10/03/2019

Lưu ý : Khi Reset càng cao Exp nhận được càng thấp
 • Giới Hạn Reset: 25
 • Top sẽ được tính theo bảng xếp hạng Reset
Top Phần Thưởng
1 20.000 Wcoin
+ Vòng Exp 50% Vĩnh Viễn
2 10.000 Wcoin
+ Vòng Exp 50% Vĩnh Viễn
3 10.000 Wcoin hoặc
Vòng Exp 50% Vĩnh Viễn
4~10 5.000 Wcoin
.

Thời gian sự kiện: 24/02/2019 đến 24h ngày 10/03/2019

Lưu ý : Ở mọi lần Reset lượng Exp Master nhận được như nhau
 • Top sẽ được tính theo bảng xếp hạng Reset


 • Top Phần Thưởng
  1 20.000 Wcoin
  + Vòng Exp 50% Vĩnh Viễn
  2 10.000 Wcoin
  + Vòng Exp 50% Vĩnh Viễn
  3 10.000 Wcoin hoặc
  Vòng Exp 50% Vĩnh Viễn
  4~10 5.000 Wcoin
  .


Thời gian sự kiện: Kể từ ngày Open

Tham gia Like Tag & Chia sẻ Bài viết để nhận Gif Code
 • Sau khi đã làm các bước như trên
 • Vui lòng Pm tài khoản cho Fanpage để nhận code
Loại Gif Phần thưởng Mô tả
Gif Chung Toàn Sv 500 Danh Vọng Tất cả các tài khoản đều có thể sử dụng
Gif riêng mỗi tài khoản 1.500 Danh Vọng Mỗi code chỉ dành riêng cho 1 tài khoản nhất định

Thời gian kết thúc sự kiện: Không

Giải thưởng sẽ được trao luôn trong ngày Open
Danh Vọng có thể dùng để mua Bùa Exp Hoặc ser Lucky 2st trên Cash Shop

Thời gian các sự kiện Ingame ( Sẽ Update thêm )

Sự kiện Thời gian Phần thưởng
Huyết Lâu | 0:10 | 0:40 | 1:10 | 1:40 | 2:10 | 2:40 | 3:10 | 3:40 | 5:10 | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 |
| 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:20 |
Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ | 0:20 | 0:50 | 1:20 | 1:50 | 2:20 | 2:50 | 3:20 | 3:50 | 5:20 | 7:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 |
| 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Hàng ngày
Rồng Đỏ | 1:00 | 3:00 | 13:00 | 15:00 | 23:00 |
Hàng ngày
Thỏ Ngọc Xuất hiện tại: Davias, Losttower, Atlans, Tarkan, Icarus, Kanturu, KanturuRemain, Raklion, Karutan1, Karutan2, Ferea, SwampOfDarkness
Pouch of Blessing Xuất hiện tại: Davias, Losttower, Atlans, Tarkan, Icarus, Kanturu, KanturuRemain, Raklion, Karutan1, Karutan2, Ferea, SwampOfDarkness
Golden Monster Xuất hiện tại: Dungeon, Losttower, Atlans, Tarkan, Icarus, Kanturu, KanturuRemain, Raklion, SwampOfCalmness
Last Man Standing 19:30
Loren Deep 20:30
Binh Đoàn Phù Thủy | 0:00 | 2:00 | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |

Thông tin chung Data Sever ( Sẽ Update khi có thay đổi )

Thông số Tỉ lệ
Phiên bản Season 13 Ep 2
Kinh Nghiệm Giảm theo số lần Reset
Kinh Nghiệm Master
Drop vật phẩm 40%
Max Level 400
Max Master Level 650
Điểm cộng mỗi Level 5/7
Điểm cộng mỗi Level Master 1
Điểm cộng mỗi Level Master 4th 2

Bảng điều kiện và Phần thưởng khi Reset Nhân Vật

Reset càng Cao tỉ lệ Kinh Nghiệm nhận được càng Giảm
Khi lượng người chơi nhất định đạt mức max Reset Admin Sẽ mở thêm giới bạn Reset
 • Vật phẩm yêu cầu đúng Tính năng và Cấp độ
 • Nếu Tính Năng và cấp độ của vật phẩm vượt quá cấp độ quy định
 • +=> Bạn không thể Reset
Lần Reset Điểm cộng Vật Phẩm Yêu Cầu Phần Thưởng Exp
1 600
2 700
3 800
4 900
5 1000
6 1200
7 1400
8 1600
9 1800
10 2000
11 2300
12 2600
13 2900
14 3200
15 3500
16 3900
17 4300
18 4700
19 5100
20 5500 1.000 Wcoin
21 6000
22 6500
23 7000
24 7500
25 8000 Gậy Ma Thuật + 11 2.000 Wcoin